Официјален пристап на фан клубот

OLSC Macedonia - Macedonian Reds

01/10/2013


За да се добие статусот на официјален фан клуб во мрежата на Liverpool FC беа потребни повеќе од 10 години преговарање со клубот, организирање на луѓе и подготовка на документација. Со поддршка на неколку фан клубови од други држави и со компромис, договор и заедничко дејствување на фанови од Битола, Скопје и Кочани на 1 Октомври 2013 година нашиот фан клуб конечно беше примен како официјален.

Голема благодарност за остварување на целта до: MILEVSKI ALEKSANDAR, IVANOVSKI JOFCE, DIMOVSKI DIMITAR, VRANGALOVSKI VLATKO, BOZINOVSKI BLAGOJA, STOJANOSKA MAJA, PAVLOVSKI STEFAN, CILAKOV JANKO, SUTINOSKI DRAGAN, IVANOSKI ORCE, FILIPOVSKI ILIJA, UROSHEVIKJ ROBERT, DOBRICIK JASNA, RISTEVSKI DIMITRIJA, MILANOVSKI DIME, HRISTOV DEJAN, DJOZO DAMIR, MILOSIEV JORDAN, PEJCHIKJ FILIP, JADROVSKI IGOR, TALEVSKI GORAN.