...
ФАН КЛУБ

Информација за историјата на фан клубот, начинот на организација, основните одредби и поволностите за членовите.

...
ЧЛЕНСТВО

Се околу зачленувањето во Liverpool FC со официјално членство од клубот ,видовите на членство и регистрација во OLSC Macedonia.

...
ДРУЖБИ

Организирање на настани, заеднички следења на натпревари, хуманитарни акции и локали каде може да се следи Liverpool FC.

...
СОБИРИ

Учество на регионални собири, организирање на локални и национални собири и кодекс на однесување.

...
ВЛЕЗНИЦИ

Правилник за добивање на влезници, начинот на добивање на влезници и услови потребни за аплицирање.

...
OLSC MEMBERSHIP

Регистрација на членови во ОLSC Macedonia.